هدف از آموزش هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Indigenous-gregarious-habitat-cursory-interloper-in a bee line) در روز اول (Prolific-bulwark-sedentary-frugal-antithesis-the world, the flesh, and the devil) در روز دوم (Altruistic-embellish-cache-coterie-cupidity-to make bricks without straw) در روز سوم  (Virtuosity-temerity-amorous-progeny-saturate-to have the upper hand) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Sixteenth week of the book 1100 words you need to know : MEET THE BEES

One of the most interesting inhabitants of our world is the bee, an insect that is indigenous to all parts of the globe except the polar regions. The honeybee is a gregarious insect whose habitat is a colony that he shares with as many as 80,000 bees. Although the individual bees live for only a few days, their colony can be operative for several years. A cursory study of the activities of these insects reveals an orderliness and a social structure that is truly amazing. For example, bees in a particular hive have a distinct odor; therefore, when an interloper seeks access* they can identify him quickly and repulse* his invasion.

روز اول از هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : با زنبورها آشنا شوید

زنبور یکی از جالب ترین ساکنان جهان می باشد، حشره ای که بومی همه ی قسمت های کره ی زمین بجز مناطق قطبی است، زنبور عسل یک حشره ی اجتماعی است که زیستگاهش مجموعه ای است که حدود ۸۰۰۰۰ زنبور در آن سهیم هستند۔ اگرچه زنبورهای انفرادی تنها چند روز زنده می مانند اما مجموعه ی آنها می تواند چندین سال فعال باشد. مطالعه ی اجمالی فعالیت های این حشره ها، نظم و ساختار اجتماعی ای را نشان می دهد که حقیقتاً حیرت انگیز است۔ برای مثال؛ زنبورهای درون یک کندوی خاص بوی مشخصی دارند. بنابراین، هنگامی که یک مزاحم می خواهد داخل شود آن را به سرعت شناسایی کرده و تهاجم او را دفع می کنند.

The second day of the Sixteenth week of the book 1100 words you need to know : QUEENS, WORKERS, DRONES

Each colony of honeybees consists of three classes: a) the queen who is a prolific layer of eggs; b) the worker who is the bulwark of the colony; and c) the sedentary drone whose only function is to mate with a young queen. The queen lays the eggs that hatch into thousands of female workers; some queens live as long as five years and lay up to one million eggs. The frugal worker builds and maintains the nest, collects and stores the honey, and is the antithesis of the lazy drone, or male honeybee, who does not work and has no sting. When the drone is no longer needed, the workers, in effect, liquidate* him by letting him starve to death. It’s a cruel, cruel world!

روز دوم از هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : ملکه ها، کار گران، زنبورهای نر

هر مجموعه ی زنبور عسل از سه گروه تشکیل می شود۔ الف) ملکه که به وفور تخم می گذارد۔ ب) کارگران که محافظ مجموعه هستند۔ پ) زنبور عسل نر بی تحرک که تنها نقشش جفت گیری با یک ملکه ی جوان است۔ ملکه تخم می گذارد و هزاران کارگر ماده از تخم بیرون می آیند۔ بعضی از ملکه ها حدوداً پنج سال زنده می مانند و تا یک میلیون تخم می گذارند۔ زنبورهای کارگر صرفه جو لانه را می سازند، از آن نگهداری می کنند عسل را جمع آوری و ذخیره می کنند و نقطه ی مقابل زنبورنر تنبل یا زنبور عسل مذکر می باشند که نه کار می کند و نه نیش می زند۔ درواقع، زمانی که دیگر به زنبور عسل نر نیاز نیست کارگران به او گرسنگی می دهند تا بمیرد۔ جهان بسیار ظالمانه ای است.

The third day of the Sixteenth week of the book 1100 words you need to know: SPOTLIGHT ON THE WORKER

Let us examine the activities of the altruistic workers in greater detail. After the workers have constructed a hive of waterproof honeycomb (made from beeswax), the queen begins to lay eggs in the first cells. While some workers embellish the hive, others fly out in search of nectar and pollen. With their long tongues they gather nectar and use their hind legs to carry the pollen from the flowers. They fly directly back to the hive and then dance around the honeycomb, their movements indicating the direction of the flowers. Meanwhile, other workers have been cleaning cells, caring for the young, and guarding the precious cache of nectar. Another special coterie is entrusted with heating or cooling the hive. Dedicated to the welfare of the queen and the entire insect community, all of these workers display a complete absence of cupidity.

روز سوم از هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : کانون توجه روی کارگران

اجازه دهید فعالیت های کارگران ايثارگر را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. بعد از اینکه کارگران کندوی مشبک ضد آبی را (که از جنس موم است) ساختند، ملکه شروع به تخم گذاری در اولین حفره ها می کند۔ در حالیکه بعضی از کارگران کندو را تزئین می کنند، بقیه در جستجوی شهد و گرده به بیرون پرواز می کنند. آنها با زبان های درازشان شهد را جمع می کنند و با ساق های پشتی شان گرده ی گل ها را حمل می کنند. آنها مستقیماً به کندو باز می گردند و سپس اطراف لانه ی زنبوری مشبک می رقصند۔ حرکت شان، مسیر گل ها را نشان می دهد. در اين ‎اثنا کارگران دیگر حفره ها را تمیز می کنند، از بچه ها مراقبت می کنند و از مخفیگاه ارزشمند شهد هم مخافظت می کنند. گرمایش و سرمایش کندو هم به گروه خاص دیگری واگذار می شود۔ رفاه ملکه و کل اجتماع حشره که به همه ی این کارگران اختصاص داده می شود عدم حرص کامل را نشان می دهد۔

The fourth day of the Sixteenth week of the book 1100 words you need to know : THE SAGA OF THE QUEEN BEE

Although the virtuosity of the workers is remarkable, the queen bee is really the main story. Workers choose a few larvae to be queens, feeding them royal jelly, a substance rich in proteins and vitamins. While the queen is changing from a larva to a pupa, a team of workers builds a special cell for her. Soon the young queen hatches, eats the prepared honey, and grows strong. After she kills any rivals who have the temerity to challenge her, an amorous note is injected. She flies from the hive and mates with one or more drones on her first flight. Then the process of egg laying begins. When her progeny saturate the hive, scouts are dispatched to find a new location, and the bees swarm after their leader to begin the amazing cycle again.

روز چهارم از هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : سر گذشت زنبور ملکه

اگرچه هنرمندی و مهارت کارگران چشمگیر است اما در واقع قصه ی اصلی ملکه است۔ کارگران تعدادی لارو (نوزاد حشره) را انتخاب می کنند تا ملکه باشند و به آنها ژله ی سلطنتی می خورانند که ماده ای غنی از پروتئین و ویتامین می باشد۔ هنگامیکه ملکه از لارو به شفیره تغییر می کند، گروهی از کارگران سلول خاصی برای او می سازند۔ به زودی ملکه ی جوان از تخم بیرون می آید و‏ عسل آماده کرده را می خورد و خوب رشد می کند۔ بعد از کشتن هر رقیبی که جرأت مقابله با او را دارد نوبت به لحن عاشقانه می رسد۔ او از کندو پرواز می کند و در اولین پروازش با یک یا چند زنبور نر جفت گیری می کند۔ سپس فرایند تخم گذاری شروع می شود. هنگامیکه فرزندانش کندو را پر کردند دیده بان ها اعزام می شوند تا موقعیت جدیدی را پیدا کنند و زنبورها فوج فوج پشت سر رهبرشان حرکت می کنند تا این چرخه ی شگفت انگیز را دوباره شروع کنند.‏

در اینجا به پایان آموزش هفته شانزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته هفدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *