هدف از آموزش هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Rhetoric-clique-extol-mentor-facile-to live in a fool’s paradise) در روز اول (Cant-umbrage-magnanimous-vilify-elucidate-the sum and substance) در روز دوم (Vapid-unwieldy-proximity-lassitude-vitiate-on pins and needles) در روز سوم  (Augment-fatuous-contort-repertoire-imperceptible-to have at one’s fingertips) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the fortieth week of the book 1100 words you need to know : A POLITICAL SHOW

The 2012 elections offered another example of politics as show business. Most politicians have prepared speeches dealing with the prevalent* topics of the day. They can maintain a fervid* flow of rhetoric for hours at a time. In each locality where he is to appear, the advance work is prepared by a clique of trustworthy aides. In preparation for the show, they have dispersed* leaflets, put up posters, and sent out cars and trucks with loudspeakers to extol the erudite* qualities of their candidate. Soon, the crowd gathers. Loyal party workers come forward to shake the hand of their mentor. Now, with the facile solutions to complex problems carefully memorized, the show is ready to begin. One moment facetious,* the next moment profound,* the candidate works to convince the incredulous* among the voters.

روز اول از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست : نمایشی سیاسی

انتخابات 2012 نمونه دیگری از سیاست به عنوان تجارت نمایشی را ارائه داد. بیشتر سیاستمداران سخنرانی هایی را در رابطه با موضوعات شایع روز آماده کرده اند. آنها می توانند هر بار جریان مشتاقانه ای از لفاظی را ساعت ها حفظ کنند. او در هر محلی که قرار باشد ظاهر شود، مقدمات توسط گروهی از دستیاران قابل اعتماد انجام می ‎شود.‏ آنها در آمادگی و تدارک برای نمایش بروشورهایی را پخش می کنند. پوستر نصب می کنند و ماشین ها و کامیون هایی با  بلندگو را برای تحسین ویژگی های فاضلانه ی نامزدشان می فرستند۔ خیلی زود جمعیت جمع می شوند. کارگران فداکار حزب جلو می آیند تا با مرشد خود دست دهند۔ حال، به واسطه ی راه حل های آسان برای مشکلات پیچیده که با دقت از بر شده است نمایش آماده ی آغاز است. نامزد که لحظه ای مضحک و شوخ و لحظه ی بعد پرمحتوا سخن می گوید، برای متقاعد کردن رآی دهندگان شکاک و دیرباور تلاش می کند.

The second day of the fortieth week of the book 1100 words you need to know : GETTING A GOOD LOOK

The television press interview is conducive* to close scrutiny* of a candidate. His public speeches may contain many cant phrases, but a sharp question by an astute* reporter can destroy a cliché* filled statement. The politician now will procrastinate* in his answer; a new facet* of his personality may be revealed by his demeanor.* Perhaps he will take umbrage at a suggestion that he favors the affluent.* His record is searched for evidence that he has been equally magnanimous to the indigent.* He accuses the reporter of attempting to vilify him. Is he being accused of turpitude* in office? It is time to discreetly* go on to another topic. The candidate wishes to extol* the virtues of his program and record. The press wants to allude* to things that keep him in the midst of controversy. They insist that he elucidate positions that the politician would rather leave in a nebulous* state.

روز دوم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست : بدست آوردن وجهه ای خوب

مصاحبه ی مطبوعاتی تلویزیونی برای بررسی دقیق یک نامزد انتخاباتی مناسب است۔ سخنرانی های عمومی او ممکن است دارای عبارات نامفهوم زیادی باشد اما سؤالی تند و تیز از گزارشگری زیرک می تواند جمله ای پراز عبارات تکراری را ازبین ببرد۔ حال سیاستمدار در پاسخش تعلل خواهد کرد؛ رفتارش ممکن است جنبه ی جدیدی از شخصیتش را آشکار کند۔ شاید این حرف که طرفدار ثروتمندان است باعث رنجشش شود۔ سابقه ی او در پی یافتن شواهدی که نشان دهد به همان اندازه نسبت به فقرا سخاوتمند بوده است، مورد بررسی قرار می گیرد۔ او گزارشگر را متهم می کند به اینکه سعی دارد به او بهتان بزند۔ آیا او را به فساد در دفترش متهم می کنند؟ زمان آن رسیده است که خیلی محتاطانه به سراغ موضوع دیگری برویم۔ نامزد، آرزو می کند که محاسن برنامه و سابقه اش را مورد تعریف و تمجید قرار دهد۔ مطبوعات درصدد اشاره به چیزهایی هستند که او را در میانه ی جار و جنجال نگه می دارد. آنها پافشاری می کنند که او مواضعی را توضیح دهد که ترجیح می دهد در وضعیتی مبهم و نامعلوم رها کند.‏

The third day of the fortieth week of the book 1100 words you need to know: SEEING IS LEARNING

While we are all cognizant* of the importance of words to create certain impressions, gesture is relegated* to a much lesser role. Gestures are an important concomitant* to even the most vapid speech, enhancing it and giving the hearer something to look at while he listens. The value of seeing at the same time as listening was shown when a class at a university, unwieldy because of its large size, was split up. One group was put into a room in proximity to good loudspeakers. Every nuance* of the lecturer ’s voice could be heard clearly. Because they had no person on whom to place their attention, they soon took on the appearance of extreme lassitude; most students became lethargic* and rested their heads on their desks. The separation of visual and aural communication tended to vitiate the learning process. The listening group received grades lower than those received by those who could look at as well as hear the instructor.

روز سوم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست : دیدن باعث یادگیری می شود

گرچه همه ی ما از اهمیت واژگان در خلق احساسات خاص آگاه هستیم اما نقش بسیار کمتری به اشاره و حرکات سرو دست داده می شود۔ حتی برای بی روح ترین سخنرانی ها نیز حرکات سر و دست همراهی مهم به شمار می آیند. زیرا باعث تقویت سخنرانی شده و به شنونده چیزی را می دهد که در حین گوش دادن به ان بنگرد. ارزش دیدن همزمان با شنیدن زمانی آشکار شد که کلاسی در یک دانشگاه به خاطر اندازه ی بزرگش دست وپاگیر بوده و به دو قسمت منشعب شد۔ گروهی در اتاقی در نزدیکی بلندگوهای خوب قرار داده شد۔ تمام نکته های ظریف و جزئی صدای سخنران را می شد به وضوح شنید۔ دانشجویان به دلیل اینکه شخصی در آنجا نبود که حواس شان را به او جمع کنند خیلی زود ظاهری ناشی از رخوت شدید پیدا کردند؛ اکثر دانشجویان بی حال شده و سرشان را روی میزهای شان گذاشتند۔ جداسازی ارتباط سمعی و بصری فرایند یادگیری را تباه می کند۔ گروه شنونده نسبت به کسانی که می توانستند به هنگام گوش دادن، معلم را هم ببینند نمرات پایین تری گرفتند.

The fourth day of the fortieth week of the book 1100 words you need to know : THE HAMMY OLD DAYS

Actors depend upon their ability to gesticulate* almost as much as upon speech to obtain their desired histrionic* effects. With them, gesture serves much more than merely to augment speech. When their communication is by gesture alone, it is called pantomime. In the early silent motion picture period, gestures were flamboyant.* To show that he was distraught* about the danger in which the heroine had been placed, the hero would go through the most fatuous actions. He would stagger, beat his breast, tear his hair, and contort his face into the most doleful* appearance. There weren’t many simple or restrained gestures in his repertoire. The heroine, to indicate her love, would fling her arms wide and ardently* jump into her sweetheart’s arms. It was only much later that actors became skilled enough to communicate with the audience through discreet* gestures and almost imperceptible changes in facial expression that could transmit nuances* of emotion.

روز چهارم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست : روزهای قدیمی سطحی یا اغراق شده

هنرپیشه ها برای دستیابی به اثرات نمایشی مطلوب تقریبا به اندازه ی واژگان به توانایی شان در حرکت سر و دست متکی اند. برای آنها، ژست ها چیزی بیش از افزودن کلام هستند۔ وقتی ارتباط آنها فقط از طریق ژست انجام می شود به آن پانتومیم می گویند. در اوایل دوره ی فیلم های صامت، ژست و اداها بسیار پرزرق وبرق بودند۔ قهرمان مرد برای اینکه نشان دهد به خاطر خطری که قهرمان زن در ان قرار گرفته اشت پریشان است،‏ ابلهانه ترین اعمال را طی می کرد. او تلوتلو می خورد، به سینه اش می کوبید موهایش را می کند و به اندوهبارترین شکل صورتش را در هم می کشید۔ در محفوظات او ژست های ساده و خوددارانهی زیادی به چشم نمی خورد۔ قهرمان زن برای نشان دادن عشقش بازوهایش را باز می کرد و با حرارت در اغوش معشوقش می پرید۔ زمانی طولانی گذشت تا اینکه مد شد هنرپیشه ها از طریق ژست های دقیق و تغییرات تقریبا نامحسوس حالات صورت که می توانست ظرایف عواطف را انتقال دهد، با مخاطبین ارتباط برقرار کنند.

در اینجا به پایان آموزش هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *