ورودی‌ها default در تابع در پایتون :

ورودی‌های default یکی از ویژگی‌های مهم و کاربردی در زبان برنامه‌نویسی پایتون است. این قابلیت به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تا مقدار پیش‌فرضی برای یک ورودی تابع تعیین کنند. در صورتی که ورودی مورد نظر در فراخوانی تابع مشخص نشود، مقدار پیش‌فرض آن به‌جای آن استفاده می‌شود.

برای تعریف مقدار پیش‌فرض برای یک ورودی، کافیست مقدار مورد نظر را در تعریف تابع به‌عنوان پارامتر مورد نظر قرار دهیم. به عنوان مثال، فرض کنید یک تابع به نام “جمع” داریم که دو عدد را دریافت می‌کند و جمع آن‌ها را محاسبه می‌کند. اگر بخواهیم در صورت عدم مشخص کردن دومین عدد، عدد یک را به‌عنوان پیش‌فرض استفاده کنیم، کافیست تعریف تابع را به‌صورت زیر انجام دهیم:

“`python
def جمع(عدد۱, عدد۲=۱):
مجموع = عدد۱ + عدد۲
برگشت مجموع
“`

در این تابع، ورودی دوم به‌عنوان ورودی پیش‌فرض تعیین شده است. بنابراین، اگر در فراخوانی تابع مقدار دومین عدد مشخص نشود، مقدار ۱ به‌جای آن استفاده می‌شود. به طور مشابه، می‌توان برای هر ورودی تعداد مقدار‌های پیش‌فرض مختلف تعریف کرد.

استفاده از ورودی‌های default در پایتون به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد تا تابع‌هایی با رفتار متفاوت بر اساس مقادیر پیش‌فرض تعریف کنند. این ویژگی به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد که تابع را با تعداد زیادی ورودی فراخوانی کرده و در صورت نیاز، تنها برخی از ورودی‌ها را مشخص کنند. این مفهوم به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد که تابع را با پارامترهای پیش‌فرضی که بیشتر استفاده می‌شوند تعریف کنند و در صورت نیاز، از پارامترهای دیگری که کمتر استفاده می‌شوند استفاده کنند.

استفاده از ورودی‌های default در پایتون به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد تا کد خود را خواناتر و قابل فهم‌تر کنند. با استفاده از این قابلیت، نیازی به تعریف تابع‌های متفاوت با نام‌های مختلف برای هر ترکیب مقادیر ورودی نیست. به جای آن، تابع می‌تواند با یک تعداد ثابت از ورودی‌ها تعریف شود و با مقادیر پیش‌فرضی برای ورودی‌هایی که مشخص نشده‌اند، فراخوانی شود.

در نتیجه، ورودی‌های default در پایتون یک ابزار قدرتمند برای افزایش خوانایی و قابلیت استفاده‌پذیری کد هستند. با استفاده از این قابلیت، برنامه‌نویسان می‌توانند کدهای ساده‌تر و کوتاه‌تری بنویسند و در عین حال امکان استفاده از ترکیب‌های مختلفی از ورودی‌ها را فراهم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *