پنجره Confirm در JavaScript :

یک پنجره Confirm یکی از انواع پنجره های هشدار است که در JavaScript قابل استفاده است. این پنجره به کاربر اجازه می دهد تا یک اقدام انتخاب کند با این وجود تنها دو گزینه بله و خیر در دسترس هستند. این پنجره معمولاً برای تأیید عملیات مهمی مانند حذف یک مورد، تأیید خروج از صفحه و غیره استفاده می شود.

برای استفاده از پنجره Confirm در JavaScript، می توان از تابع window.confirm() استفاده کرد. این تابع یک متن پیام و یک عبارت منطقی را به عنوان ورودی می گیرد و پنجره Confirm را با متن پیام و دکمه های بله و خیر نشان می دهد. وقتی کاربر بر روی دکمه بله کلیک می کند، تابع true را برمی گرداند و در صورتی که کاربر بر روی دکمه خیر کلیک کند، تابع false را برمی گرداند.

در زیر یک مثال نمونه استفاده از پنجره Confirm در JavaScript آورده شده است:

“`javascript
var result = window.confirm(“آیا مطمئن هستید که می خواهید این مورد را حذف کنید؟”);

if (result) {
// کد برای حذف مورد را اجرا کن
} else {
// کد برای لغو عملیات را اجرا کن
}
“`

در این مثال، پنجره Confirm با پیام “آیا مطمئن هستید که می خواهید این مورد را حذف کنید؟” نشان داده می شود. اگر کاربر بر روی دکمه بله کلیک کند، عملیات حذف انجام می شود و در غیر این صورت، عملیات لغو می شود.

مهم است به یاد داشته باشید که استفاده از پنجره Confirm باید با دقت انجام شود و فقط برای عملیات مهم و قابل برگشت استفاده شود. برای عملیاتی که نمی توان به آن برگشت، بهتر است از پنجره Alert استفاده کنید. همچنین، توجه داشته باشید که ظاهر و عملکرد پنجره Confirm بستگی به مرورگر استفاده شده دارد و ممکن است در برخی از مرورگرها تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *