پیدا کردن اعداد زوج و فرد با List در پایتون :

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، ما می‌توانیم از ساختار داده‌ی لیست برای پیدا کردن اعداد زوج و فرد استفاده کنیم. لیست در پایتون یک ساختار داده‌ی مرتب است که برای ذخیره کردن مجموعه‌ای از اشیاء استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم لیستی از اعداد را تعریف کنیم و سپس اعداد زوج و فرد را در آن پیدا کنیم.

برای شروع، ابتدا یک لیست از اعداد را تعریف می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم اعداد از ۱ تا ۱۰۰ را در یک لیست ذخیره کنیم. می‌توانیم از دستور range برای تولید اعداد از ۱ تا ۱۰۰ استفاده کنیم و این اعداد را در یک لیست ذخیره کنیم.

“`python
numbers = list(range(1, 101))
“`

حالا که لیست اعداد را تعریف کردیم، می‌توانیم اعداد زوج و فرد را در آن پیدا کنیم. برای این کار، می‌توانیم از یک حلقه for استفاده کنیم و بررسی کنیم که هر عدد در لیست آیا زوج است یا فرد. برای بررسی زوج بودن یک عدد، می‌توانیم از عملگر باقی‌مانده استفاده کنیم. اگر باقی‌مانده‌ی عدد بر دو برابر صفر باشد، این عدد زوج است. در غیر این صورت، این عدد فرد است.

“`python
even_numbers = []
odd_numbers = []

for number in numbers:
if number % 2 == 0:
even_numbers.append(number)
else:
odd_numbers.append(number)
“`

در نهایت، می‌توانیم اعداد زوج و فرد را در دو لیست جداگانه ذخیره کنیم. برای این کار، دو لیست جداگانه به نام‌های even_numbers و odd_numbers ایجاد کردیم و اعداد زوج را در لیست even_numbers و اعداد فرد را در لیست odd_numbers ذخیره کردیم.

اکنون با داشتن دو لیست جداگانه از اعداد زوج و فرد، می‌توانیم از این اعداد برای هر کاری که نیاز داریم استفاده کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم تعداد اعضای هر لیست را با استفاده از تابع len بدست آوریم و نمایش دهیم.

“`python
print(“تعداد اعداد زوج:”, len(even_numbers))
print(“تعداد اعداد فرد:”, len(odd_numbers))
“`

در این مقاله، با استفاده از لیست در پایتون، نحوه‌ی پیدا کردن اعداد زوج و فرد را بررسی کردیم. همچنین، نحوه‌ی ذخیره کردن اعداد زوج و فرد در دو لیست جداگانه را نیز بررسی کردیم. امیدوارم که این مقاله به شما کمک کند تا مفهوم لیست در پایتون را بهتر درک کنید و بتوانید از آن در برنامه‌های خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *