پیدا کردن ماکزیمم مقادیر dictionary در پایتون :

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، دیکشنری (dictionary) یک نوع داده است که دارای مجموعه‌ای از کلیدها و مقادیر است. هر کلید در دیکشنری یکتا است و مربوط به یک مقدار است. این مقادیر می‌توانند هر نوع داده‌ای از جمله اعداد، رشته‌ها و حتی دیکشنری‌های دیگر باشند.

در برخی مواقع، ممکن است نیاز داشته باشید تا ماکزیمم یا بزرگترین مقداری که در دیکشنری وجود دارد را پیدا کنید. برای این کار، می‌توانید از تابع built-in `max()` در پایتون استفاده کنید.

اگر بخواهید ماکزیمم مقدارهای دیکشنری را بر اساس کلید‌ها پیدا کنید، می‌توانید از ویژگی `key` تابع `max()` استفاده کنید. این ویژگی به شما امکان می‌دهد تا یک تابع را به عنوان ورودی به `max()` بدهید که بر اساس آن، ماکزیمم را پیدا کند.

برای مثال، فرض کنید یک دیکشنری به نام `my_dict` داریم که شامل مقادیر عددی است:

“`
my_dict = {‘a’: 10, ‘b’: 5, ‘c’: 20, ‘d’: 15}
“`

برای پیدا کردن بزرگترین مقدار این دیکشنری بر اساس کلید‌ها، می‌توانید از تابع `max()` به شکل زیر استفاده کنید:

“`python
max_value = max(my_dict, key=my_dict.get)
“`

در اینجا، تابع `max()` به عنوان ورودی، دیکشنری `my_dict` را می‌گیرد و با استفاده از `key=my_dict.get`، بزرگترین کلید را بر اساس مقدارهای دیکشنری پیدا می‌کند. نتیجه این دستور، کلید `c` است که مقدار آن برابر با `20` است.

اگر بخواهید ماکزیمم مقدارهای دیکشنری را بر اساس خود مقادیر پیدا کنید، می‌توانید به جای `my_dict.get` از تابع `lambda x: my_dict[x]` استفاده کنید. برای مثال:

“`python
max_value = max(my_dict, key=lambda x: my_dict[x])
“`

این دستور نیز به همان شکل کلید `c` را به عنوان بزرگترین مقدار در دیکشنری `my_dict` بر اساس مقادیر پیدا می‌کند.

به علاوه، اگر بخواهید به همراه مقدار بزرگترین کلید را دریافت کنید، می‌توانید از این دستور استفاده کنید:

“`python
max_key, max_value = max(my_dict.items(), key=lambda x: x[1])
“`

در اینجا، تابع `items()` به شما امکان می‌دهد تا کلید و مقدار هر آیتم در دیکشنری را به صورت لیستِ توپلی دریافت کنید. سپس با استفاده از `key=lambda x: x[1]`، بزرگترین آیتم را بر اساس مقدار پیدا می‌کنید و آن را در متغیرهای `max_key` و `max_value` ذخیره می‌کنید.

در نهایت، برای چاپ کردن بزرگترین کلید و مقدار، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

“`python
print(“Max key:”, max_key)
print(“Max value:”, max_value)
“`

در اینجا، مقادیر مربوط به ماکزیمم کلید و مقدار چاپ می‌شوند.

با استفاده از این روش‌ها، شما می‌توانید ماکزیمم مقدارهای دیکشنری را به آسانی پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *