چند تابع ساده در پایتون :

پایتون یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است که بسیاری از امکانات پیشرفته را برای برنامه‌نویسان فراهم می‌کند. اما در کنار این امکانات پیشرفته، پایتون همچنین به برنامه‌نویسان اجازه می‌دهد تا از توابع ساده استفاده کنند. توابع ساده، توابعی هستند که یک عملیات خاص را انجام می‌دهند و خروجی را به عنوان نتیجه برمی‌گردانند. در این مقاله، به بررسی چند تابع ساده در پایتون می‌پردازیم.

1. تابع print():
تابع print() در پایتون برای چاپ متن یا متغیرهای مختلف استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:
print(value1, value2, …, sep=’ ‘, end=’\n’, file=sys.stdout, flush=False)
مقادیر value1، value2، …، مقادیری هستند که می‌خواهیم چاپ کنیم. sep نشان دهنده جداکننده بین مقادیر است و مقدار پیش‌فرض آن فاصله است. end نشان دهنده عملکرد پس از چاپ مقادیر است و مقدار پیش‌فرض آن خط جدید است.

2. تابع len():
تابع len() برای محاسبه طول یک رشته، لیست یا ترکیبی از داده‌ها استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:
len(s)
در اینجا s نشان دهنده رشته یا لیست است که می‌خواهید طول آن را محاسبه کنید.

3. تابع range():
تابع range() برای ایجاد یک دنباله عددی استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:
range(start, stop, step)
در اینجا start نشان دهنده عدد شروع دنباله است، stop نشان دهنده عدد پایان دنباله و step نشان دهنده مقدار گام بین عددها است.

4. تابع input():
تابع input() برای گرفتن ورودی از کاربر استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:
input(prompt)
در اینجا prompt نشان دهنده متنی است که به کاربر نمایش داده می‌شود تا ورودی را وارد کند.

5. تابع int():
تابع int() برای تبدیل یک رشته به عدد صحیح استفاده می‌شود. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:
int(x, base=10)
در اینجا x نشان دهنده رشته است که می‌خواهید به عدد صحیح تبدیل کنید، و base نشان دهنده پایه تبدیل است و مقدار پیش‌فرض آن ده است.

این توابع ساده تنها نمونه‌ای از توابع موجود در پایتون هستند. با استفاده از این توابع ساده و ترکیب آنها با هم، می‌توانید برنامه‌های پیچیده‌تری را بسازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *