کلاس (Class) و شی (Object) در جاوا :

کلاس و شی در جاوا دو مفهوم مهم هستند که در برنامه‌نویسی شیء‌گرا استفاده می‌شوند. کلاس یک الگوی تعریف شده است که ویژگی‌ها و رفتارهای یک شی را تعیین می‌کند. شی نمونه‌ای است که از یک کلاس ایجاد می‌شود و ویژگی‌ها و رفتارهای مشخص شده در کلاس را دارا می‌باشد.

برای تعریف یک کلاس در جاوا، از کلیدواژه class استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تعریف یک کلاس به نام “Person”، کدهای زیر را می‌توان استفاده کرد:

“`
public class Person {
// ویژگی‌ها (متغیرها)
String name;
int age;

// رفتارها (متدها)
public void sayHello() {
System.out.println(“Hello!”);
}
}
“`

در کلاس “Person”، دو ویژگی به نام name و age تعریف شده است. همچنین، یک رفتار به نام sayHello نیز تعریف شده است که یک پیام سلامتی را چاپ می‌کند.

حال می‌توانیم از این کلاس برای ایجاد شی‌ها استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای ایجاد یک شی از کلاس “Person”، کد زیر را می‌توان استفاده کرد:

“`
Person person1 = new Person();
“`

در این مثال، یک شی به نام person1 از کلاس “Person” ایجاد می‌شود. می‌توانیم به ویژگی‌ها و رفتارهای این شی دسترسی پیدا کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم ویژگی name را تغییر دهیم:

“`
person1.name = “John”;
“`

همچنین، می‌توانیم از رفتارهای این شی استفاده کنیم:

“`
person1.sayHello(); // خروجی: Hello!
“`

با استفاده از کلاس و شی، می‌توانیم برنامه‌های پیچیده‌تری را بنویسیم که قابلیت تعامل بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، می‌توانیم یک کلاس به نام “Car” تعریف کنیم که ویژگی‌ها و رفتارهای یک ماشین را تعیین کند. سپس، می‌توانیم از این کلاس برای ایجاد شی‌هایی از ماشین‌ها استفاده کنیم و با استفاده از رفتارهای آن‌ها، مانند شروع و توقف، برنامه‌های خود را کنترل کنیم.

در اینجا یک مقاله کوتاه درباره کلاس و شی در جاوا نوشته شد. این مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی شیء‌گرا هستند و بسیار مهم هستند. با استفاده از کلاس و شی، می‌توانیم برنامه‌های پیچیده‌تری بنویسیم و قابلیت تعامل بیشتری را به برنامه‌های خود اضافه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *