کنترل دکمه حالت دار یا JToggleButton در جاوا :

دکمه حالت دار یا JToggleButton در جاوا یک عنصر کنترل بسیار کاربردی است که به کاربر امکان می‌دهد بین دو حالت مختلف (روشن یا خاموش، فعال یا غیرفعال و غیره) سوئیچ کند. این عنصر کنترل معمولاً در برنامه‌هایی که نیاز به تغییر حالت یک عملکرد مشخص دارند، استفاده می‌شود.

برای استفاده از دکمه حالت دار در جاوا، ابتدا باید به کدهای خود جاوا اضافه شود. برای این کار، باید کتابخانه javax.swing را import کنید. سپس یک شیء از کلاس JToggleButton بسازید.

برای مثال، برای ساختن یک دکمه حالت دار که می‌تواند روشن یا خاموش باشد، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

“`java
import javax.swing.*;

public class ToggleButtonExample {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame(“Toggle Button Example”);

JToggleButton toggleButton = new JToggleButton(“Toggle”);
toggleButton.setBounds(100, 100, 100, 30);

frame.add(toggleButton);

frame.setSize(300, 200);
frame.setLayout(null);
frame.setVisible(true);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
}
“`

در این مثال، ابتدا یک شیء از کلاس JFrame ساخته می‌شود. سپس یک شیء از کلاس JToggleButton با متن “Toggle” ساخته می‌شود و در موقعیت مورد نظر روی JFrame قرار می‌گیرد. سپس اندازه و قرارگیری JFrame تنظیم می‌شود و نهایتاً JFrame نمایش داده می‌شود.

وقتی کاربر بر روی دکمه کلیک می‌کند، حالت دکمه تغییر می‌کند و شما می‌توانید با استفاده از رویدادها (event) مانند ActionListener ، عملکرد مورد نظر را بر اساس حالت دکمه انجام دهید.

به عنوان مثال، می‌توانید یک ActionListener به دکمه اضافه کنید که در هر بار کلیک کردن بر روی دکمه، یک پیام را در کنسول چاپ کند. برای این کار، کافیست به کد زیر نگاه کنید:

“`java
toggleButton.addActionListener(e -> {
if (toggleButton.isSelected()) {
System.out.println(“Button is ON”);
} else {
System.out.println(“Button is OFF”);
}
});
“`

در این مثال، یک ActionListener به دکمه اضافه شده است. وقتی کاربر بر روی دکمه کلیک می‌کند، رویداد actionPerformed فراخوانی می‌شود و متد actionPerformed اجرا می‌شود. در این متد، ما بررسی می‌کنیم که آیا دکمه انتخاب شده است یا خیر و پیام مناسب را در کنسول چاپ می‌کنیم.

به این ترتیب، شما می‌توانید از دکمه حالت دار در جاوا برای کنترل حالت عملکرد یک عنصر کنترل استفاده کنید و با استفاده از رویدادها برای آن عملکرد مورد نظر را پیاده سازی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *