کپی کردن استراکچر در ++c :

استراکچر یکی از ابزارهای مهم برنامه نویسی در زبان ++C است که اجازه می‌دهد تا یک ترکیب از متغیرهای مختلف را در یک شیء تعریف کنیم. با استفاده از استراکچرها می‌توانیم یک داده را به صورت منطقی گروه بندی کنیم و آن را در قالب یک شیء ذخیره کنیم.

زبان ++C توانایی اجرای عملیات مختلف روی استراکچرها را دارد. می‌توانیم از عملگرهای مختلفی مانند عملگرهای جمع و تفریق برای مقادیر استراکچرها استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم به صورت مستقیم به اعضای استراکچر دسترسی پیدا کنیم و آنها را تغییر دهیم.

برای تعریف یک استراکچر در ++C، ابتدا باید نوع داده‌ای استراکچر را تعریف کنیم. سپس می‌توانیم اعضای استراکچر را با استفاده از نوع داده‌ای مورد نظر تعریف کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم یک استراکچر به نام “Person” بسازیم که دارای دو عضو “name” و “age” است. کد زیر نشان می‌دهد چگونه استراکچر “Person” را تعریف کنیم:

“`
struct Person {
string name;
int age;
};
“`

در این کد، ابتدا نوع داده “Person” را تعریف می‌کنیم و سپس دو عضو “name” و “age” را با استفاده از نوع داده‌های مناسب تعریف می‌کنیم. در این مثال، عضو “name” از نوع رشته و عضو “age” از نوع عدد صحیح است.

با استفاده از استراکچر “Person”، می‌توانیم یک شیء جدید از این استراکچر بسازیم و به عضوهای آن دسترسی پیدا کنیم. کد زیر نشان می‌دهد چگونه شیء “person1” را بسازیم و به عضوهای آن دسترسی پیدا کنیم:

“`
Person person1;
person1.name = “John”;
person1.age = 25;
“`

در این کد، ابتدا یک شیء به نام “person1” از استراکچر “Person” بسازیم. سپس به صورت مستقیم به عضوهای “name” و “age” دسترسی پیدا کنیم و مقادیر مورد نظر را به آنها اختصاص دهیم.

استراکچرها در ++C بسیار قدرتمند هستند و امکانات زیادی را برای برنامه نویسان فراهم می‌کنند. با استفاده از استراکچرها می‌توانیم داده‌ها را به صورت ساختارمند تر و منطقی تر مدیریت کنیم و کدهای خوانا تری بنویسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *