معانی و تعاریف لغت A bolt from the blue به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“A bolt from the blue” is an idiomatic expression that refers to a sudden and unexpected event or news that surprises and shocks someone. Here are some common collocations for “a bolt from the blue”:

1. “Receive/get a bolt from the blue”: This collocation is often used to describe the experience of suddenly receiving unexpected news or information that is shocking or surprising. For example, “I received a bolt from the blue when I found out that I had won the lottery.”

2. “Strike/hit like a bolt from the blue”: This collocation is used to describe something that happens suddenly and unexpectedly, like a lightning bolt striking out of nowhere. For example, “The news of his sudden death struck us like a bolt from the blue.”

3. “Out of the blue”: This is a similar expression to “a bolt from the blue” and is often used to describe something that happens unexpectedly and without warning. For example, “The job offer came out of the blue, but I was thrilled to accept it.”

4. “Thunderbolt from the blue”: This is a more dramatic version of “a bolt from the blue” and is often used to describe a shocking or life-changing event. For example, “The sudden diagnosis of cancer was a thunderbolt from the blue that changed my life forever.”

5. “Bolt out of the blue”: This collocation is similar to “a bolt from the blue” and is often used to describe something that happens suddenly and unexpectedly. For example, “The company’s decision to close the office was a bolt out of the blue for all the employees.”

/A bolt from the blue : /Alternative text

معنی A bolt from the blue :

متن جایگزین

 : Definition of A bolt from the blue

Alternative text

تعریف A bolt from the blue :

متن جایگزین

 : uses and roles of the A bolt from the blue

Alternative text

نقش ها و کاربردها A bolt from the blue :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for A bolt from the blue :

Alternative text

متضاد Antonyms for A bolt from the blue :

Alternative text

First Known Use of A bolt from the blue : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از A bolt from the blue : متن جایگزین

 : History and Etymology for A bolt from the blue

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی A bolt from the blue :

متن جایگزین

 : Examples of A bolt from the blue in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از A bolt from the blue در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه a bolt from the blue به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *