معانی و تعاریف لغت A cat’s paw به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The term “cat’s paw” has several meanings, so here are a few collocations that correspond to different interpretations of the phrase:

1. Cat’s paw as a part of a cat’s anatomy:
– Soft fur on a cat’s paw
– Sharp claws on a cat’s paw
– Sensitive pads on a cat’s paw

2. Cat’s paw as a tool or device:
– Use a cat’s paw to remove nails
– The carpenter used a cat’s paw to pry open the crate
– The mechanic used a cat’s paw to reach a tight spot in the engine

3. Cat’s paw as a metaphor for a person being used by someone else:
– She felt like a cat’s paw in their scheme
– He was just a cat’s paw for the real mastermind behind the plan
– The company used him as a cat’s paw to avoid taking responsibility for the decision

It’s important to note that the term “cat’s paw” can have negative connotations when used in the context of someone being manipulated or used by others. Therefore, it’s best to use this phrase with caution and sensitivity.

/A cat’s paw : /Alternative text

معنی A cat’s paw :

متن جایگزین

 : Definition of A cat’s paw

Alternative text

تعریف A cat’s paw :

متن جایگزین

 : uses and roles of the A cat’s paw

Alternative text

نقش ها و کاربردها A cat’s paw :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for A cat’s paw :

Alternative text

متضاد Antonyms for A cat’s paw :

Alternative text

First Known Use of A cat’s paw : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از A cat’s paw : متن جایگزین

 : History and Etymology for A cat’s paw

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی A cat’s paw :

متن جایگزین

 : Examples of A cat’s paw in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از A cat’s paw در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه a cat’s paw به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *