معانی و تعاریف لغت Acme به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Acme is a fictional company that has been used in various contexts, including cartoons, movies, and literature. As a result, there are several collocations associated with the name “Acme.” Here are a few examples:

1. Acme Corporation: This is the most common collocation associated with Acme. It is often used to refer to a fictional company that produces a wide range of products, from explosives to household items.

2. Acme Rocket: This collocation is often used in cartoons and comics to refer to a rocket produced by Acme Corporation. The rocket is usually portrayed as being unreliable and prone to malfunction.

3. Acme Products: This collocation is used to refer to the various products produced by Acme Corporation. These products are often portrayed as being of poor quality and prone to failure.

4. Acme Explosives: This collocation is used to refer to the explosives produced by Acme Corporation. These explosives are often portrayed as being highly dangerous and unpredictable.

5. Acme Safe: This collocation is used to refer to a safe produced by Acme Corporation. The safe is often portrayed as being easy to break into or having a flaw that makes it vulnerable to theft.

Overall, the collocations associated with Acme are often used in a humorous or satirical context, and they are typically used to highlight the absurdity or incompetence of the fictional company.

/Acme : /Alternative text

معنی Acme :

متن جایگزین

 : Definition of Acme

Alternative text

تعریف Acme :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Acme

Alternative text

نقش ها و کاربردها Acme :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Acme :

Alternative text

متضاد Antonyms for Acme :

Alternative text

First Known Use of Acme : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Acme : متن جایگزین

 : History and Etymology for Acme

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Acme :

متن جایگزین

 : Examples of Acme in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Acme در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Acme به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *