معانی و تعاریف لغت Allude به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The verb “allude” is often used in combination with certain words to form collocations that convey specific meanings. Here are some common collocations for “allude”:

1. Allude to: This is the most common collocation for “allude.” It means to refer to something indirectly or to hint at something without explicitly stating it. For example, “She alluded to her difficult childhood during the interview.”

2. Allude to the fact: This collocation is used to emphasize that what is being referred to is a fact. For example, “He alluded to the fact that he had already completed the project.”

3. Allude to someone/something: This collocation is used to indicate who or what is being referred to indirectly. For example, “The speaker alluded to the famous scientist in his speech.”

4. Allude darkly: This collocation is used to suggest that something ominous or threatening is being hinted at. For example, “The politician alluded darkly to the dangers of the opposition’s policies.”

5. Allude briefly: This collocation is used to indicate that the reference is made in passing or only briefly mentioned. For example, “The article alluded briefly to the history of the town.”

Overall, the collocations for “allude” can help to convey specific nuances and shades of meaning in communication.

/Allude : /Alternative text

معنی Allude :

متن جایگزین

 : Definition of Allude

Alternative text

تعریف Allude :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Allude

Alternative text

نقش ها و کاربردها Allude :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Allude :

Alternative text

متضاد Antonyms for Allude :

Alternative text

First Known Use of Allude : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Allude : متن جایگزین

 : History and Etymology for Allude

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Allude :

متن جایگزین

 : Examples of Allude in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Allude در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه allude به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *