معانی و تعاریف لغت Aloof به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Aloof is an adjective that describes someone who is emotionally distant, reserved, or detached. Here are some common collocations for aloof:

1. Aloof attitude: This refers to a distant or detached demeanor that someone may have.
Example: Despite being at the party, he maintained an aloof attitude and didn’t interact with anyone.

2. Aloof behavior: This refers to actions that are distant or detached from others.
Example: Her aloof behavior made it difficult for others to approach her.

3. Aloof personality: This refers to someone who consistently displays a distant or detached personality.
Example: His aloof personality made it hard for him to make friends.

4. Aloofness: This is the noun form of aloof and refers to the state of being distant or detached.
Example: Her aloofness made it hard for her to connect with others.

5. Keep aloof: This is a common phrase that means to stay away from others or to remain distant.
Example: He decided to keep aloof from the drama and not get involved.

Overall, aloof is often used to describe someone who is emotionally distant or detached, and the collocations listed above reflect this meaning.

/Aloof : /Alternative text

معنی Aloof :

متن جایگزین

 : Definition of Aloof

Alternative text

تعریف Aloof :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Aloof

Alternative text

نقش ها و کاربردها Aloof :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Aloof :

Alternative text

متضاد Antonyms for Aloof :

Alternative text

First Known Use of Aloof : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Aloof : متن جایگزین

 : History and Etymology for Aloof

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Aloof :

متن جایگزین

 : Examples of Aloof in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Aloof در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه aloof به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *