معانی و تعاریف لغت An axe to grind به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The phrase “an axe to grind” means having a hidden personal motive or selfish reason for doing something. Here are some common collocations for this phrase:

1. Have an axe to grind: to have a hidden personal motive or selfish reason for doing something.
Example: I think he has an axe to grind against the company because he was passed over for a promotion.

2. Grind an axe: to pursue a personal agenda or to advance one’s own interests.
Example: The politician was accused of grinding his own axe by pushing for a law that would benefit his business interests.

3. Hidden agenda: a secret or ulterior motive for doing something.
Example: The company’s decision to lay off employees seemed to have a hidden agenda, as it was not based on financial reasons.

4. Personal vendetta: a long-standing grudge or desire for revenge against someone.
Example: The CEO’s decision to fire the marketing director seemed to be a personal vendetta, as there was no clear reason for the termination.

5. Self-serving: having a personal interest or motive in mind when making decisions or taking actions.
Example: The politician’s self-serving behavior was criticized by the media, as he seemed more interested in his own career than in serving his constituents.

/An axe to grind : /Alternative text

معنی An axe to grind :

متن جایگزین

 : Definition of An axe to grind

Alternative text

تعریف An axe to grind :

متن جایگزین

 : uses and roles of the An axe to grind

Alternative text

نقش ها و کاربردها An axe to grind :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for An axe to grind :

Alternative text

متضاد Antonyms for An axe to grind :

Alternative text

First Known Use of An axe to grind : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از An axe to grind : متن جایگزین

 : History and Etymology for An axe to grind

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی An axe to grind :

متن جایگزین

 : Examples of An axe to grind in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از An axe to grind در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه an axe to grind به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *