معانی و تعاریف لغت Antipathy به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Antipathy is a feeling of strong dislike or hostility towards someone or something. Here are some common collocations for antipathy:

1. Deep antipathy: This phrase emphasizes the intensity of the feeling of dislike or hostility towards someone or something.

Example: There was a deep antipathy between the two political leaders, which made it difficult for them to work together.

2. Mutual antipathy: This phrase is used to describe a situation where two people or groups have a strong dislike for each other.

Example: The two neighboring countries had a long history of mutual antipathy, which made it hard for them to establish diplomatic relations.

3. Personal antipathy: This phrase is used to describe a feeling of strong dislike or hostility towards a particular person.

Example: Despite his professional respect for his colleague, he couldn’t help feeling a personal antipathy towards him.

4. Political antipathy: This phrase is used to describe a feeling of strong dislike or hostility towards a particular political ideology or party.

Example: The candidate’s speech was filled with political antipathy towards his opponents, which turned off many voters.

5. Cultural antipathy: This phrase is used to describe a feeling of strong dislike or hostility towards a particular culture or way of life.

Example: The author’s book was criticized for its cultural antipathy towards the traditions of the indigenous people.

/Antipathy : /Alternative text

معنی Antipathy :

متن جایگزین

 : Definition of Antipathy

Alternative text

تعریف Antipathy :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Antipathy

Alternative text

نقش ها و کاربردها Antipathy :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Antipathy :

Alternative text

متضاد Antonyms for Antipathy :

Alternative text

First Known Use of Antipathy : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Antipathy : متن جایگزین

 : History and Etymology for Antipathy

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Antipathy :

متن جایگزین

 : Examples of Antipathy in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Antipathy در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه antipathy به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *