معانی و تعاریف لغت Artifice به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Artifice is a noun that refers to a clever or cunning device or expedient, especially one intended to deceive. Here are some common collocations for artifice:

1. Political artifice: This refers to the use of cunning or deceitful tactics in politics to achieve a desired outcome.

2. Artifice of language: This refers to the use of language in a clever or manipulative way to achieve a particular effect or to deceive.

3. Artifice of design: This refers to the use of clever or innovative design techniques to achieve a desired effect or to create a particular impression.

4. Artifice of war: This refers to the use of cunning or deceitful tactics in warfare to gain an advantage over an opponent.

5. Artifice of marketing: This refers to the use of clever or manipulative marketing techniques to promote a product or service and to persuade people to buy it.

6. Artifice of storytelling: This refers to the use of clever or innovative storytelling techniques to create a particular effect or to engage and entertain an audience.

7. Artifice of illusion: This refers to the use of clever or innovative techniques to create illusions or to deceive the senses.

Overall, artifice is often associated with the use of clever or cunning techniques to achieve a particular outcome, and it can be applied in a variety of contexts, from politics to marketing to design and beyond.

/Artifice : /Alternative text

معنی Artifice :

متن جایگزین

 : Definition of Artifice

Alternative text

تعریف Artifice :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Artifice

Alternative text

نقش ها و کاربردها Artifice :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Artifice :

Alternative text

متضاد Antonyms for Artifice :

Alternative text

First Known Use of Artifice : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Artifice : متن جایگزین

 : History and Etymology for Artifice

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Artifice :

متن جایگزین

 : Examples of Artifice in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Artifice در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه artifice به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *