معانی و تعاریف لغت Artless به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Artless” is an adjective that describes someone or something as lacking in art, skill, or creativity. Here are some common collocations for “artless”:

1. Artless simplicity: This phrase describes something that is simple and straightforward, without any unnecessary embellishments or complexities.

Example: The artless simplicity of the design made it easy to use and understand.

2. Artless charm: This phrase describes someone or something that is charming in a natural, unpretentious way.

Example: Her artless charm won over everyone she met.

3. Artless innocence: This phrase describes someone who is innocent and naive, without any guile or cunning.

Example: The child’s artless innocence was endearing to everyone who met her.

4. Artless grace: This phrase describes someone or something that moves or behaves in a graceful, effortless way, without any apparent effort or artifice.

Example: The dancer’s artless grace was mesmerizing to watch.

5. Artless language: This phrase describes language that is simple, direct, and unadorned, without any unnecessary flourishes or embellishments.

Example: The author’s artless language made the story accessible to readers of all ages.

/Artless : /Alternative text

معنی Artless :

متن جایگزین

 : Definition of Artless

Alternative text

تعریف Artless :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Artless

Alternative text

نقش ها و کاربردها Artless :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Artless :

Alternative text

متضاد Antonyms for Artless :

Alternative text

First Known Use of Artless : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Artless : متن جایگزین

 : History and Etymology for Artless

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Artless :

متن جایگزین

 : Examples of Artless in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Artless در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه artless به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *