معانی و تعاریف لغت Audacity به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Audacity is a noun that refers to the willingness to take bold risks or behave in a daring way. Here are some common collocations for audacity:

1. Bold audacity: This collocation emphasizes the fearlessness and courage required to take bold risks.

2. Political audacity: This collocation refers to the willingness of politicians to take bold steps in order to achieve their goals.

3. Creative audacity: This collocation is often used to describe artists or writers who take bold and innovative approaches to their work.

4. Audacity of hope: This phrase was popularized by former US President Barack Obama in his book “The Audacity of Hope,” and refers to the belief in the possibility of positive change despite difficult circumstances.

5. Audacity to dream: This collocation emphasizes the importance of having big dreams and the courage to pursue them.

6. Intellectual audacity: This collocation is often used to describe scholars or researchers who take bold and unconventional approaches to their work.

7. Audacity of youth: This phrase refers to the boldness and fearlessness often associated with young people.

Overall, audacity is a word that is often associated with courage, risk-taking, and innovation, and its collocations reflect these qualities.

/Audacity : /Alternative text

معنی Audacity :

متن جایگزین

 : Definition of Audacity

Alternative text

تعریف Audacity :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Audacity

Alternative text

نقش ها و کاربردها Audacity :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Audacity :

Alternative text

متضاد Antonyms for Audacity :

Alternative text

First Known Use of Audacity : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Audacity : متن جایگزین

 : History and Etymology for Audacity

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Audacity :

متن جایگزین

 : Examples of Audacity in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Audacity در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه audacity به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *