معانی و تعاریف لغت Begrudge به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Begrudge is a verb that means to envy or resent someone for having or achieving something that one believes they do not deserve. Here are some common collocations for begrudge:

1. Begrudge someone something: This is the most common collocation for begrudge. For example, “I don’t begrudge him his success, but it would be nice if I had some too.”

2. Begrudge someone for doing something: This collocation is used when someone is resentful of another person’s actions. For example, “I don’t begrudge her for leaving the company, but it did leave us in a difficult position.”

3. Begrudge someone their happiness: This collocation is used when someone is envious of another person’s happiness. For example, “I don’t begrudge her her happiness, but it’s hard to see her moving on so quickly.”

4. Begrudge someone their time: This collocation is used when someone is resentful of another person’s time. For example, “I don’t begrudge him his time off, but it does mean that I have to work harder to cover his responsibilities.”

5. Begrudge someone their money: This collocation is used when someone is envious of another person’s wealth. For example, “I don’t begrudge him his money, but it does seem unfair that he inherited it all.”

Overall, the collocations for begrudge tend to involve feelings of envy, resentment, or unfairness towards another person’s possessions, actions, or circumstances.

/Begrudge : /Alternative text

معنی Begrudge :

متن جایگزین

 : Definition of Begrudge

Alternative text

تعریف Begrudge :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Begrudge

Alternative text

نقش ها و کاربردها Begrudge :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Begrudge :

Alternative text

متضاد Antonyms for Begrudge :

Alternative text

First Known Use of Begrudge : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Begrudge : متن جایگزین

 : History and Etymology for Begrudge

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Begrudge :

متن جایگزین

 : Examples of Begrudge in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Begrudge در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه begrudge به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *