معانی و تعاریف لغت Blasé به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Blasé” is an adjective that describes a feeling of indifference or boredom, often due to overexposure or familiarity with something. Here are some common collocations for “blasé”:

1. Blasé attitude: This refers to a nonchalant or indifferent approach to something.
Example: He had a blasé attitude towards his job, which made it difficult for him to excel.

2. Blasé expression: This describes a facial expression that conveys a lack of interest or enthusiasm.
Example: Despite the exciting news, she maintained a blasé expression throughout the meeting.

3. Blasé lifestyle: This refers to a lifestyle that is characterized by a lack of excitement or novelty.
Example: After years of traveling, she had become blasé about visiting new places.

4. Blasé taste: This describes a preference for things that are familiar or unchallenging.
Example: His blasé taste in music meant that he rarely listened to anything new or experimental.

5. Blasé tone: This refers to a way of speaking that is unenthusiastic or disinterested.
Example: The speaker’s blasé tone made it difficult for the audience to stay engaged.

Overall, “blasé” is often used to describe a lack of excitement or enthusiasm, and its collocations reflect this sense of indifference.

/Blasé : /Alternative text

معنی Blasé :

متن جایگزین

 : Definition of Blasé

Alternative text

تعریف Blasé :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Blasé

Alternative text

نقش ها و کاربردها Blasé :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Blasé :

Alternative text

متضاد Antonyms for Blasé :

Alternative text

First Known Use of Blasé : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Blasé : متن جایگزین

 : History and Etymology for Blasé

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Blasé :

متن جایگزین

 : Examples of Blasé in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Blasé در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه blasé به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *