break و continue در حلقه در پایتون :

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، break و continue دو واژه کلیدی هستند که در حلقه‌ها استفاده می‌شوند. این دو واژه برای کنترل جریان اجرای کد در حلقه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه به بررسی این دو واژه و کاربردهای آن‌ها در حلقه‌ها پرداخته خواهد شد.

1. break:
واژه break برای خروج از حلقه استفاده می‌شود. هنگامی که برنامه به دستور break برخورد می‌کند، اجرای حلقه فوراً متوقف می‌شود و کنترل به مرحله بعد از حلقه منتقل می‌شود. این ویژگی بسیار مفید است زیرا به برنامه نیازی نیست تا تمام اجرای حلقه را انجام دهد و می‌تواند در صورت برخورد به شرایط خاصی، فرآیند را متوقف کند.

مثال:
در این مثال، یک حلقه while از 1 تا 10 اجرا می‌شود و هر بار ارزش i چاپ می‌شود. اما اگر i برابر 5 شود، دستور break اجرا می‌شود و حلقه متوقف می‌شود.

“`python
i = 1
while i <= 10:
print(i)
if i == 5:
break
i += 1
“`

خروجی:

“`
1
2
3
4
5
“`

2. continue:
واژه continue برای رد کردن بقیه بخش‌های کد در یک حلقه استفاده می‌شود. هنگامی که برنامه به دستور continue برخورد می‌کند، همه دستوراتی که بعد از آن قرار دارند صرف نظر می‌شوند و کنترل به ابتدای حلقه منتقل می‌شود. این ویژگی مفید است زیرا می‌تواند بخش‌هایی از کد را کنترل کند که نیازی به اجرا ندارند.

مثال:
در این مثال، یک حلقه for برای اجرای تمام اعداد از 1 تا 10 استفاده می‌شود. اما اگر عدد مورد نظر برابر با 5 باشد، دستور continue اجرا می‌شود و بقیه بخش‌های کد رد می‌شوند.

“`python
for i in range(1, 11):
if i == 5:
continue
print(i)
“`

خروجی:

“`
1
2
3
4
6
7
8
9
10
“`

با استفاده از break و continue در حلقه‌ها، می‌توانید جریان اجرای برنامه را به دلخواه کنترل کنید و شرایط خاصی را بررسی کنید. این دو واژه مفید هستند و در بسیاری از مواقع برنامه‌نویسی استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *