معانی و تعاریف لغت Brigand به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

A collocation is a pair or group of words that often go together and sound natural to native speakers. Here are some common collocations for the word “brigand”:

1. Notorious brigand: This collocation is often used to describe a well-known or infamous thief or bandit.

2. Armed brigand: This collocation is used to describe a thief or bandit who carries weapons.

3. Ruthless brigand: This collocation is used to describe a thief or bandit who is cruel and merciless.

4. Band of brigands: This collocation is used to describe a group of thieves or bandits who work together.

5. Capture the brigand: This collocation is used to describe the act of catching or apprehending a thief or bandit.

6. Fleeing brigand: This collocation is used to describe a thief or bandit who is running away from the scene of a crime.

7. Infamous brigandry: This collocation is used to describe the act of thievery or banditry committed by a group of thieves or bandits.

8. Notorious brigandage: This collocation is used to describe the practice of thievery or banditry committed by a group of thieves or bandits.

Overall, these collocations can help you better understand the context in which the word “brigand” is used and how it is typically paired with other words in English.

/Brigand : /Alternative text

معنی Brigand :

متن جایگزین

 : Definition of Brigand

Alternative text

تعریف Brigand :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Brigand

Alternative text

نقش ها و کاربردها Brigand :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Brigand :

Alternative text

متضاد Antonyms for Brigand :

Alternative text

First Known Use of Brigand : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Brigand : متن جایگزین

 : History and Etymology for Brigand

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Brigand :

متن جایگزین

 : Examples of Brigand in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Brigand در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه brigand به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *