معانی و تعاریف لغت Canard به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Canard is a French word that means “duck” in English. However, it is also used in English to refer to a false or misleading story or rumor. Here are some common collocations for the word “canard”:

1. Media canard: This refers to a false or misleading story that is spread by the media.

2. Political canard: This refers to a false or misleading story that is spread for political gain.

3. Internet canard: This refers to a false or misleading story that is spread on the internet, often through social media.

4. Canard sauce: This is a classic French sauce made with duck stock, white wine, and other ingredients.

5. Canard à l’orange: This is a classic French dish made with roasted duck and orange sauce.

6. Canard confit: This is a French dish made with duck that has been preserved in its own fat.

7. Canard pâté: This is a French dish made with duck liver that has been cooked and pureed.

Overall, “canard” is most commonly used in English to refer to a false or misleading story, and the collocations associated with it often relate to media, politics, or the internet. However, in French cuisine, “canard” is a popular ingredient in many dishes.

/Canard : /Alternative text

معنی Canard :

متن جایگزین

 : Definition of Canard

Alternative text

تعریف Canard :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Canard

Alternative text

نقش ها و کاربردها Canard :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Canard :

Alternative text

متضاد Antonyms for Canard :

Alternative text

First Known Use of Canard : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Canard : متن جایگزین

 : History and Etymology for Canard

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Canard :

متن جایگزین

 : Examples of Canard in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Canard در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه canard به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *