معانی و تعاریف لغت Capitulate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Collocations are words that often appear together with another word, creating a common expression. Here are some common collocations for the verb “capitulate”:

1. Capitulate to: This collocation is used to describe a situation where someone surrenders or yields to someone else’s demands or authority. For example, “The rebels finally capitulated to the government’s demands.”

2. Capitulate under: This collocation is used to describe a situation where someone gives up or surrenders under pressure or duress. For example, “The company had to capitulate under the weight of public pressure.”

3. Capitulate easily: This collocation is used to describe a situation where someone gives up or surrenders without much resistance or effort. For example, “The team capitulated easily in the second half of the game.”

4. Capitulate conditionally: This collocation is used to describe a situation where someone surrenders or yields, but with certain conditions or terms. For example, “The company agreed to capitulate conditionally to the union’s demands.”

5. Capitulate reluctantly: This collocation is used to describe a situation where someone surrenders or yields, but with hesitation or reluctance. For example, “The government finally capitulated reluctantly to the opposition’s demands.”

Overall, the verb “capitulate” is often used in situations where someone surrenders or yields to someone else’s demands or authority, and the collocations used with it reflect this meaning.

/Capitulate : /Alternative text

معنی Capitulate :

متن جایگزین

 : Definition of Capitulate

Alternative text

تعریف Capitulate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Capitulate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Capitulate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Capitulate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Capitulate :

Alternative text

First Known Use of Capitulate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Capitulate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Capitulate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Capitulate :

متن جایگزین

 : Examples of Capitulate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Capitulate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه capitulate به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *