معانی و تعاریف لغت Castles in the air به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Castles in the air” is an idiomatic expression that refers to unrealistic or impractical ideas or plans. Here are some common collocations for “castles in the air”:

1. Build castles in the air: This is the most common collocation for “castles in the air.” It means to have unrealistic or impractical dreams or plans.

Example: He’s always building castles in the air and never takes action to make them a reality.

2. Castles in the air collapse: This collocation is used to describe the failure of unrealistic or impractical plans or ideas.

Example: His plans for starting a business were just castles in the air, and they collapsed when he realized he didn’t have the necessary skills or resources.

3. Chase castles in the air: This collocation means to pursue unrealistic or impractical goals or dreams.

Example: She’s been chasing castles in the air for years, always dreaming of becoming a famous actress but never taking any concrete steps to make it happen.

4. Live in castles in the air: This collocation means to have unrealistic or impractical ideas or plans that one believes in strongly.

Example: He’s been living in castles in the air for so long that he’s lost touch with reality and doesn’t see the need to make any changes to his life.

/Castles in the air : /Alternative text

معنی Castles in the air :

متن جایگزین

 : Definition of Castles in the air

Alternative text

تعریف Castles in the air :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Castles in the air

Alternative text

نقش ها و کاربردها Castles in the air :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Castles in the air :

Alternative text

متضاد Antonyms for Castles in the air :

Alternative text

First Known Use of Castles in the air : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Castles in the air : متن جایگزین

 : History and Etymology for Castles in the air

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Castles in the air :

متن جایگزین

 : Examples of Castles in the air in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Castles in the air در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه castles in the air به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *