معانی و تعاریف لغت Charisma به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Charisma is a quality that is often associated with individuals who possess a magnetic personality, charm, and the ability to inspire and influence others. Here are some common collocations for charisma:

1. Personal charisma: This refers to the innate charm and magnetism that some individuals possess, which makes them naturally attractive and influential.

2. Charismatic leadership: This refers to the ability of a leader to inspire and motivate others through their personal charisma and vision.

3. Charismatic personality: This refers to an individual who possesses a magnetic personality that draws people towards them.

4. Charismatic appeal: This refers to the ability of a person or idea to attract and inspire others through their charisma and charm.

5. Charismatic influence: This refers to the power that a charismatic individual has to influence and persuade others to follow their lead.

6. Charismatic aura: This refers to the intangible quality that surrounds a charismatic person, which makes them seem larger than life and highly influential.

7. Charismatic presence: This refers to the ability of a person to command attention and respect through their charisma and personal magnetism.

Overall, these collocations highlight the power and influence that charisma can have on individuals and groups, and how it can be used to inspire and motivate others towards a common goal.

/Charisma : /Alternative text

معنی Charisma :

متن جایگزین

 : Definition of Charisma

Alternative text

تعریف Charisma :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Charisma

Alternative text

نقش ها و کاربردها Charisma :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Charisma :

Alternative text

متضاد Antonyms for Charisma :

Alternative text

First Known Use of Charisma : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Charisma : متن جایگزین

 : History and Etymology for Charisma

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Charisma :

متن جایگزین

 : Examples of Charisma in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Charisma در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه charisma به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *