معانی و تعاریف لغت Circuitous به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Circuitous” is an adjective that describes something that is indirect, roundabout, or winding. Here are some common collocations for “circuitous”:

1. Circuitous route/path: This refers to a route or path that is longer than necessary because it goes around obstacles or takes a winding path. For example, “We took a circuitous route to avoid the traffic jam.”

2. Circuitous reasoning: This refers to reasoning that is indirect or convoluted, and may not lead to a clear conclusion. For example, “His argument was based on circuitous reasoning that didn’t make sense.”

3. Circuitous language: This refers to language that is unnecessarily complex or indirect, and may be difficult to understand. For example, “The author’s use of circuitous language made it hard to follow the plot.”

4. Circuitous journey: This refers to a journey that takes a long time or involves many detours. For example, “The hiker’s circuitous journey took her through rugged terrain and over steep mountains.”

5. Circuitous process: This refers to a process that is complicated or involves many steps. For example, “The company’s circuitous hiring process frustrated many job applicants.”

/Circuitous : /Alternative text

معنی Circuitous :

متن جایگزین

 : Definition of Circuitous

Alternative text

تعریف Circuitous :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Circuitous

Alternative text

نقش ها و کاربردها Circuitous :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Circuitous :

Alternative text

متضاد Antonyms for Circuitous :

Alternative text

First Known Use of Circuitous : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Circuitous : متن جایگزین

 : History and Etymology for Circuitous

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Circuitous :

متن جایگزین

 : Examples of Circuitous in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Circuitous در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه circuitous به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *