معانی و تعاریف لغت Compassion به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Compassion is a feeling of deep sympathy and sorrow for someone who is experiencing pain or suffering. Here are some common collocations for compassion:

1. Show compassion: To demonstrate kindness and understanding towards someone who is going through a difficult time.
Example: It’s important to show compassion towards those who are struggling with mental health issues.

2. Feel compassion: To experience a strong emotional response to someone else’s suffering.
Example: I feel a great deal of compassion for the victims of the natural disaster.

3. Express compassion: To communicate empathy and concern for someone who is hurting.
Example: The doctor expressed compassion for the patient’s pain and discomfort.

4. Genuine compassion: To have a sincere and authentic concern for others.
Example: Her genuine compassion for animals led her to become a veterinarian.

5. Deep compassion: To feel an intense and profound sense of empathy for someone’s suffering.
Example: The therapist had a deep compassion for her clients and their struggles.

6. Compassionate care: To provide medical treatment with kindness and understanding.
Example: The hospice staff provided compassionate care to the terminally ill patients.

7. Compassionate listening: To actively listen to someone with empathy and understanding.
Example: The counselor practiced compassionate listening to help her clients feel heard and validated.

/Compassion : /Alternative text

معنی Compassion :

متن جایگزین

 : Definition of Compassion

Alternative text

تعریف Compassion :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Compassion

Alternative text

نقش ها و کاربردها Compassion :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Compassion :

Alternative text

متضاد Antonyms for Compassion :

Alternative text

First Known Use of Compassion : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Compassion : متن جایگزین

 : History and Etymology for Compassion

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Compassion :

متن جایگزین

 : Examples of Compassion in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Compassion در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه compassion به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *