معانی و تعاریف لغت Confront به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the verb “confront”:

1. Confront a problem/issue/challenge: This collocation is often used to describe the act of facing and dealing with a difficult situation or obstacle. For example, “We need to confront the problem of climate change head-on.”

2. Confront someone/something: This collocation is used to describe the act of facing or challenging someone or something directly. For example, “She decided to confront her boss about the unfair treatment she had been receiving.”

3. Confrontation with someone/something: This collocation is used to describe a situation where two parties are facing each other in a confrontational manner. For example, “The confrontation with the police ended peacefully.”

4. Confrontational behavior/attitude: This collocation is used to describe behavior or attitudes that are aggressive or confrontational. For example, “His confrontational attitude made it difficult to have a productive conversation.”

5. Confront the truth/reality: This collocation is used to describe the act of facing and accepting a difficult truth or reality. For example, “It’s time to confront the truth about our company’s financial situation.”

Overall, the verb “confront” is often used in situations where there is a need to face or deal with something difficult or challenging.

/Confront : /Alternative text

معنی Confront :

متن جایگزین

 : Definition of Confront

Alternative text

تعریف Confront :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Confront

Alternative text

نقش ها و کاربردها Confront :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Confront :

Alternative text

متضاد Antonyms for Confront :

Alternative text

First Known Use of Confront : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Confront : متن جایگزین

 : History and Etymology for Confront

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Confront :

متن جایگزین

 : Examples of Confront in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Confront در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Confront به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *