معانی و تعاریف لغت Contort به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Contort is a verb that means to twist or bend out of its normal shape. Here are some common collocations for contort:

1. Face: contort one’s face, contorted expression, facial contortions
Example: She contorted her face in pain when she stubbed her toe.

2. Body: contort one’s body, contorted posture, bodily contortions
Example: The gymnast contorted her body into a difficult pose.

3. Limbs: contort one’s limbs, contorted fingers, limb contortions
Example: The arthritis caused her fingers to contort into unnatural positions.

4. Muscles: contort one’s muscles, contorted muscles, muscular contortions
Example: The weightlifter’s muscles contorted as he lifted the heavy barbell.

5. Expression: contort one’s expression, contorted grimace, expressive contortions
Example: The comedian’s face contorted into a hilarious expression.

6. Reality: contort reality, contorted truth, reality contortions
Example: The politician’s speech contorted the truth to fit their agenda.

7. Words: contort words, contorted language, linguistic contortions
Example: The lawyer contorted the words of the contract to benefit their client.

/Contort : /Alternative text

معنی Contort :

متن جایگزین

 : Definition of Contort

Alternative text

تعریف Contort :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Contort

Alternative text

نقش ها و کاربردها Contort :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Contort :

Alternative text

متضاد Antonyms for Contort :

Alternative text

First Known Use of Contort : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Contort : متن جایگزین

 : History and Etymology for Contort

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Contort :

متن جایگزین

 : Examples of Contort in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Contort در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه contort به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *