معانی و تعاریف لغت Covet به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Covet” is a verb that means to strongly desire something that belongs to someone else. Here are some common collocations for “covet”:

1. Covetous eyes: This phrase refers to the way someone looks at something they desire. For example, “She cast covetous eyes on her neighbor’s new car.”

2. Covetous behavior: This phrase refers to actions that show a strong desire for something that belongs to someone else. For example, “His covetous behavior towards his colleague’s promotion was not well-received.”

3. Coveted prize: This phrase refers to something that is highly desired or sought after. For example, “Winning the championship was the coveted prize for the team.”

4. Coveted possession: This phrase refers to something that someone strongly desires to own or possess. For example, “The painting was his most coveted possession.”

5. Coveted job: This phrase refers to a job that is highly desired or sought after. For example, “Working for that company is a coveted job among recent graduates.”

Overall, “covet” is often used in a negative context, as it implies a strong desire for something that belongs to someone else.

/Covet : /Alternative text

معنی Covet :

متن جایگزین

 : Definition of Covet

Alternative text

تعریف Covet :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Covet

Alternative text

نقش ها و کاربردها Covet :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Covet :

Alternative text

متضاد Antonyms for Covet :

Alternative text

First Known Use of Covet : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Covet : متن جایگزین

 : History and Etymology for Covet

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Covet :

متن جایگزین

 : Examples of Covet in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Covet در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه covet به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *