معانی و تعاریف لغت Curry به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Curry is a versatile ingredient that can be used in a variety of dishes. Here are some common collocations for curry:

1. Chicken curry: A popular dish made with chicken cooked in a curry sauce, often served with rice or naan bread.

2. Vegetable curry: A vegetarian dish made with a variety of vegetables cooked in a curry sauce, often served with rice or flatbread.

3. Curry powder: A blend of spices commonly used to make curry dishes, typically including turmeric, cumin, coriander, and ginger.

4. Curry paste: A concentrated blend of spices and herbs used to make curry dishes, often mixed with coconut milk or other liquids to create a sauce.

5. Curry leaves: A fragrant herb commonly used in Indian and Southeast Asian cuisine to add flavor to curries, soups, and stews.

6. Red curry: A spicy Thai curry made with red chili peppers, garlic, lemongrass, and other ingredients.

7. Green curry: A milder Thai curry made with green chili peppers, coconut milk, and herbs such as basil and cilantro.

8. Massaman curry: A rich and flavorful Thai curry made with beef or chicken, potatoes, peanuts, and spices such as cinnamon and cardamom.

9. Currywurst: A popular German street food consisting of a grilled or fried sausage topped with curry ketchup and curry powder.

Overall, curry is a versatile ingredient that can be used in a wide range of dishes, from traditional Indian curries to Thai curries and beyond.

/Curry : /Alternative text

معنی Curry :

متن جایگزین

 : Definition of Curry

Alternative text

تعریف Curry :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Curry

Alternative text

نقش ها و کاربردها Curry :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Curry :

Alternative text

متضاد Antonyms for Curry :

Alternative text

First Known Use of Curry : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Curry : متن جایگزین

 : History and Etymology for Curry

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Curry :

متن جایگزین

 : Examples of Curry in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Curry در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Curry به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *