معانی و تعاریف لغت Dearth به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Dearth is a noun that refers to a scarcity or lack of something, typically food or resources. Here are some common collocations for dearth:

1. Dearth of resources: This collocation is often used to describe a situation where there is a shortage of resources, such as money, staff, or equipment.

Example: The company is struggling due to a dearth of resources.

2. Dearth of opportunities: This collocation is used to describe a situation where there are few opportunities available.

Example: The dearth of job opportunities in the area has led many people to move away.

3. Dearth of food: This collocation is used to describe a situation where there is a shortage of food.

Example: The drought has led to a dearth of food in the region.

4. Dearth of information: This collocation is used to describe a situation where there is a lack of information.

Example: The dearth of information about the new product has left many customers confused.

5. Dearth of talent: This collocation is used to describe a situation where there is a shortage of skilled or talented people.

Example: The dearth of talent in the industry has made it difficult for companies to find qualified employees.

/Dearth : /Alternative text

معنی Dearth :

متن جایگزین

 : Definition of Dearth

Alternative text

تعریف Dearth :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Dearth

Alternative text

نقش ها و کاربردها Dearth :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Dearth :

Alternative text

متضاد Antonyms for Dearth :

Alternative text

First Known Use of Dearth : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Dearth : متن جایگزین

 : History and Etymology for Dearth

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Dearth :

متن جایگزین

 : Examples of Dearth in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Dearth در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه dearth به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *