معانی و تعاریف لغت Debacle به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Debacle is a noun that refers to a sudden and complete failure or collapse. Here are some common collocations for debacle:

1. Political debacle: Refers to a political situation that has gone wrong or failed completely, often resulting in a loss of public trust or support.

Example: The recent election was a political debacle for the ruling party, with many voters expressing their dissatisfaction with the government’s policies.

2. Financial debacle: Refers to a financial crisis or collapse, often caused by poor management, risky investments, or economic instability.

Example: The stock market crash of 2008 was a financial debacle that led to widespread job losses and economic hardship for millions of people.

3. Military debacle: Refers to a military defeat or disaster, often resulting in significant loss of life or territory.

Example: The Battle of Waterloo was a military debacle for Napoleon, leading to his eventual exile and downfall.

4. PR debacle: Refers to a public relations disaster, often caused by a company’s mishandling of a crisis or negative publicity.

Example: The recent scandal involving the company’s CEO was a PR debacle that damaged the company’s reputation and led to a loss of customers.

5. Cultural debacle: Refers to a situation where a cultural event or initiative fails to achieve its intended goals or has a negative impact on society.

Example: The controversial art exhibit was a cultural debacle, with many critics accusing the artists of promoting offensive and harmful ideas.

/Debacle : /Alternative text

معنی Debacle :

متن جایگزین

 : Definition of Debacle

Alternative text

تعریف Debacle :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Debacle

Alternative text

نقش ها و کاربردها Debacle :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Debacle :

Alternative text

متضاد Antonyms for Debacle :

Alternative text

First Known Use of Debacle : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Debacle : متن جایگزین

 : History and Etymology for Debacle

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Debacle :

متن جایگزین

 : Examples of Debacle in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Debacle در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه debacle به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *