معانی و تعاریف لغت Defamatory به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Defamatory is an adjective that describes something that harms someone’s reputation or character. Here are some common collocations for defamatory:

1. Defamatory statement: A statement that is false and harms someone’s reputation.
Example: The newspaper published a defamatory statement about the politician.

2. Defamatory remarks: Negative comments that harm someone’s reputation.
Example: The employee made defamatory remarks about his boss on social media.

3. Defamatory language: Words or phrases that are harmful to someone’s reputation.
Example: The comedian used defamatory language during his performance.

4. Defamatory allegations: Accusations that are false and harm someone’s reputation.
Example: The company denied the defamatory allegations made by the competitor.

5. Defamatory content: Any material that harms someone’s reputation.
Example: The website was sued for publishing defamatory content about a celebrity.

6. Defamatory lawsuit: A legal action taken against someone for making false statements that harm someone’s reputation.
Example: The celebrity filed a defamatory lawsuit against the tabloid that published false stories about her.

7. Defamatory behavior: Actions that harm someone’s reputation.
Example: The politician’s defamatory behavior led to his resignation.

/Defamatory : /Alternative text

معنی Defamatory :

متن جایگزین

 : Definition of Defamatory

Alternative text

تعریف Defamatory :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Defamatory

Alternative text

نقش ها و کاربردها Defamatory :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Defamatory :

Alternative text

متضاد Antonyms for Defamatory :

Alternative text

First Known Use of Defamatory : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Defamatory : متن جایگزین

 : History and Etymology for Defamatory

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Defamatory :

متن جایگزین

 : Examples of Defamatory in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Defamatory در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه defamatory به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *