معانی و تعاریف لغت Delve به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Delve is a verb that means to explore or investigate something in detail. Here are some common collocations for delve:

1. Delve into: This is the most common collocation for delve. It means to investigate or explore something in depth. Example: “She delved into the history of the town to find out more about its origins.”

2. Delve deeper: This collocation means to investigate something further or to explore it more thoroughly. Example: “The researchers decided to delve deeper into the data to find out if there were any patterns they had missed.”

3. Delve beneath the surface: This collocation means to investigate something beyond its superficial aspects. Example: “The journalist wanted to delve beneath the surface of the story to uncover the truth.”

4. Delve in: This collocation means to start investigating or exploring something. Example: “The team decided to delve in and start analyzing the data.”

5. Delve extensively: This collocation means to investigate something in great detail or at length. Example: “The author delved extensively into the character’s background to create a more realistic portrayal.”

Overall, these collocations can help you use the verb “delve” more effectively in your writing or speech.

/Delve : /Alternative text

معنی Delve :

متن جایگزین

 : Definition of Delve

Alternative text

تعریف Delve :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Delve

Alternative text

نقش ها و کاربردها Delve :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Delve :

Alternative text

متضاد Antonyms for Delve :

Alternative text

First Known Use of Delve : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Delve : متن جایگزین

 : History and Etymology for Delve

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Delve :

متن جایگزین

 : Examples of Delve in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Delve در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه delve به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *