معانی و تعاریف لغت Denote به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the verb “denote”, which means to indicate or represent something. Here are a few examples:

1. “Denote a change”: This collocation is often used to describe a shift or alteration in something, such as a trend, behavior, or attitude. For example, “The rise in sales denoted a change in consumer preferences.”

2. “Denote a symbol”: This collocation is used to describe the meaning or significance of a particular symbol or sign. For example, “The red octagon on the road sign denotes a stop sign.”

3. “Denote a word”: This collocation is used to describe the meaning or definition of a particular word. For example, “In this context, the word ‘innovative’ denotes a new and creative approach.”

4. “Denote a value”: This collocation is used to describe the numerical or quantitative representation of something. For example, “The letter ‘x’ denotes an unknown value in this equation.”

Overall, the collocations for “denote” depend on the context and the type of information being conveyed.

/Denote : /Alternative text

معنی Denote :

متن جایگزین

 : Definition of Denote

Alternative text

تعریف Denote :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Denote

Alternative text

نقش ها و کاربردها Denote :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Denote :

Alternative text

متضاد Antonyms for Denote :

Alternative text

First Known Use of Denote : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Denote : متن جایگزین

 : History and Etymology for Denote

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Denote :

متن جایگزین

 : Examples of Denote in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Denote در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه denote به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *