معانی و تعاریف لغت Deprecate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Deprecate is a verb that means to express disapproval of something or to belittle it. Here are some common collocations for deprecate:

1. Self-deprecating: This refers to a type of humor or attitude where a person makes fun of themselves or downplays their own abilities or accomplishments. Example: “She has a great sense of humor and is always making self-deprecating jokes.”

2. Deprecating remarks/comments: This refers to negative or critical comments made about someone or something. Example: “The CEO made some deprecating remarks about the company’s performance during the meeting.”

3. Deprecating tone: This refers to a way of speaking that conveys disapproval or criticism. Example: “Her deprecating tone made it clear that she was not happy with the situation.”

4. Deprecating attitude: This refers to a negative or dismissive attitude towards something or someone. Example: “His deprecating attitude towards his coworkers made it difficult for him to work well with others.”

5. Deprecating humor: This refers to a type of humor that involves making fun of someone or something in a lighthearted way. Example: “The comedian’s deprecating humor was a hit with the audience.”

/Deprecate : /Alternative text

معنی Deprecate :

متن جایگزین

 : Definition of Deprecate

Alternative text

تعریف Deprecate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Deprecate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Deprecate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Deprecate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Deprecate :

Alternative text

First Known Use of Deprecate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Deprecate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Deprecate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Deprecate :

متن جایگزین

 : Examples of Deprecate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Deprecate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه deprecate به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *