معانی و تعاریف لغت Derived به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the word “derived”:

1. Derived from: This collocation is used to indicate the source or origin of something. For example, “The word ‘algorithm’ is derived from the name of the Persian mathematician Al-Khwarizmi.”

2. Derived benefit: This collocation is used to describe a benefit that is obtained as a result of something else. For example, “The company derived significant benefits from its investment in new technology.”

3. Derived demand: This collocation is used in economics to describe the demand for a product or service that is derived from the demand for another product or service. For example, “The demand for steel is derived from the demand for construction and manufacturing.”

4. Derived value: This collocation is used to describe the value that is obtained from something else. For example, “The company’s brand image derived value from its reputation for quality and innovation.”

5. Derived class: This collocation is used in computer programming to describe a class that is based on another class. For example, “The new class is derived from the base class and inherits all of its properties and methods.”

/Derived : /Alternative text

معنی Derived :

متن جایگزین

 : Definition of Derived

Alternative text

تعریف Derived :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Derived

Alternative text

نقش ها و کاربردها Derived :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Derived :

Alternative text

متضاد Antonyms for Derived :

Alternative text

First Known Use of Derived : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Derived : متن جایگزین

 : History and Etymology for Derived

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Derived :

متن جایگزین

 : Examples of Derived in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Derived در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Derived به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *