dictionary در پایتون :

دیکشنری یا dictionary در زبان برنامه نویسی پایتون یک ساختار داده است که برای ذخیره و مدیریت داده ها استفاده می شود. دیکشنری شبیه به لیست (list) است اما با این تفاوت که هر عضو در دیکشنری دارای یک کلید (key) و یک مقدار (value) است. بنابراین، برای دسترسی به مقدارها، به جای استفاده از اندیس ها، از کلید ها استفاده می شود.

یک دیکشنری در پایتون با استفاده از آکولادها ({}) تعریف می شود. مقادیر در دیکشنری با استفاده از دو نقطه (: ) جدا می شوند و هر کلید و مقدار با استفاده از علامت تفصیل (,) از یکدیگر جدا می شوند.

به عنوان مثال، اگر بخواهیم یک دیکشنری برای ذخیره اطلاعات یک شخص ایجاد کنیم، می توانیم از کد زیر استفاده کنیم:

“`
person = {
“name”: “John”,
“age”: 30,
“city”: “New York”
}
“`

در این مثال، “name”، “age” و “city” کلید ها هستند و “John”، 30 و “New York” مقادیر متناظر با آنها هستند.

برای دسترسی به مقادیر در دیکشنری، می توانیم از کلید متناظر استفاده کنیم. به عنوان مثال:

“`
print(person[“name”]) # Output: John
print(person[“age”]) # Output: 30
“`

همچنین، می توانیم مقدار را با استفاده از کلید تغییر دهیم. به عنوان مثال:

“`
person[“age”] = 35
print(person[“age”]) # Output: 35
“`

اضافه کردن یک کلید جدید و مقدار متناظر به دیکشنری نیز بسیار آسان است. برای اضافه کردن یک کلید جدید، می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

“`
person[“job”] = “Engineer”
print(person) # Output: {‘name’: ‘John’, ‘age’: 35, ‘city’: ‘New York’, ‘job’: ‘Engineer’}
“`

همچنین، می توانیم با استفاده از دستور del یک کلید و مقدار متناظر را از دیکشنری حذف کنیم. به عنوان مثال:

“`
del person[“city”]
print(person) # Output: {‘name’: ‘John’, ‘age’: 35, ‘job’: ‘Engineer’}
“`

دیکشنری ها در پایتون بسیار قابل استفاده هستند و می توانند برای ذخیره و دسترسی به اطلاعات در برنامه ها استفاده شوند. همچنین، دیکشنری ها می توانند شامل دیکشنری های دیگر نیز شوند، که به آنها nested dictionaries گفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *