معانی و تعاریف لغت Dilatory به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Dilatory” is an adjective that describes someone or something that is slow to act or causing delay. Here are some common collocations for “dilatory”:

1. Dilatory tactics: This refers to actions or strategies that are intentionally slow or delaying, often used in legal or political contexts.

Example: The opposition party accused the government of using dilatory tactics to delay the passage of the bill.

2. Dilatory behavior: This refers to actions or behavior that cause delay or procrastination.

Example: The employee’s dilatory behavior resulted in missed deadlines and a loss of productivity.

3. Dilatory response: This refers to a slow or delayed response to a request or inquiry.

Example: The company’s dilatory response to the customer’s complaint only worsened the situation.

4. Dilatory measures: This refers to actions or steps taken to delay or prolong a process.

Example: The company implemented dilatory measures to avoid paying the settlement to the affected parties.

5. Dilatory motion: This refers to a legal motion that is filed to delay or obstruct a legal proceeding.

Example: The defense attorney filed a dilatory motion to postpone the trial.

/Dilatory : /Alternative text

معنی Dilatory :

متن جایگزین

 : Definition of Dilatory

Alternative text

تعریف Dilatory :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Dilatory

Alternative text

نقش ها و کاربردها Dilatory :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Dilatory :

Alternative text

متضاد Antonyms for Dilatory :

Alternative text

First Known Use of Dilatory : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Dilatory : متن جایگزین

 : History and Etymology for Dilatory

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Dilatory :

متن جایگزین

 : Examples of Dilatory in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Dilatory در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه dilatory به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *