معانی و تعاریف لغت Docile به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Docile is an adjective that describes a person or animal that is easily managed or controlled. Here are some common collocations for docile:

1. Docile animal: This collocation is often used to describe domesticated animals that are easy to train and handle, such as dogs, cats, and horses.

Example: The docile horse was a pleasure to ride.

2. Docile child: This collocation is used to describe a child who is well-behaved and obedient.

Example: The teacher was pleased to have such a docile child in her class.

3. Docile personality: This collocation is used to describe a person who is submissive and compliant.

Example: His docile personality made him easy to work with.

4. Docile nature: This collocation is used to describe an animal or person who has a gentle and calm disposition.

Example: The docile nature of the panda makes it a popular attraction at the zoo.

5. Docile behavior: This collocation is used to describe actions or conduct that are submissive and obedient.

Example: The dog’s docile behavior made it easy to train.

Overall, the collocations for docile tend to describe a person or animal that is easy to manage, control, or work with.

/Docile : /Alternative text

معنی Docile :

متن جایگزین

 : Definition of Docile

Alternative text

تعریف Docile :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Docile

Alternative text

نقش ها و کاربردها Docile :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Docile :

Alternative text

متضاد Antonyms for Docile :

Alternative text

First Known Use of Docile : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Docile : متن جایگزین

 : History and Etymology for Docile

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Docile :

متن جایگزین

 : Examples of Docile in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Docile در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه docile به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *