معانی و تعاریف لغت Dulcet به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Dulcet” is an adjective that describes something that is sweet, soothing, or melodious to the ear. Here are some common collocations for “dulcet”:

1. Dulcet tones: This phrase is often used to describe a person’s voice that is pleasing to the ear. For example, “She spoke in dulcet tones that immediately put me at ease.”

2. Dulcet music: This phrase is used to describe music that is soft, gentle, and pleasing to the ear. For example, “The restaurant played dulcet music in the background, creating a relaxing atmosphere.”

3. Dulcet fragrance: This phrase is used to describe a scent that is sweet and pleasant. For example, “The garden was filled with the dulcet fragrance of blooming flowers.”

4. Dulcet flavor: This phrase is used to describe a taste that is sweet and pleasing. For example, “The dessert had a dulcet flavor that left a pleasant aftertaste.”

5. Dulcet atmosphere: This phrase is used to describe an environment that is calm, peaceful, and pleasant. For example, “The spa had a dulcet atmosphere that helped me relax and unwind.”

/Dulcet : /Alternative text

معنی Dulcet :

متن جایگزین

 : Definition of Dulcet

Alternative text

تعریف Dulcet :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Dulcet

Alternative text

نقش ها و کاربردها Dulcet :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Dulcet :

Alternative text

متضاد Antonyms for Dulcet :

Alternative text

First Known Use of Dulcet : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Dulcet : متن جایگزین

 : History and Etymology for Dulcet

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Dulcet :

متن جایگزین

 : Examples of Dulcet in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Dulcet در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه dulcet به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *