معانی و تعاریف لغت Effrontery به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Effrontery is a noun that refers to behavior that is disrespectful, rude, or insolent. Here are some common collocations for effrontery:

1. Barefaced effrontery: This phrase is often used to describe behavior that is shameless or audacious. For example, “He had the barefaced effrontery to ask for a raise after only working here for a week.”

2. Impudent effrontery: This collocation is often used to describe behavior that is disrespectful or insolent. For example, “Her impudent effrontery was shocking to everyone in the room.”

3. Brazen effrontery: This phrase is often used to describe behavior that is bold or daring. For example, “The thief had the brazen effrontery to steal from the store in broad daylight.”

4. Audacious effrontery: This collocation is often used to describe behavior that is bold or daring. For example, “Her audacious effrontery was both impressive and unsettling.”

5. Shameless effrontery: This phrase is often used to describe behavior that is without shame or guilt. For example, “The politician’s shameless effrontery was a clear indication of his lack of integrity.”

Overall, effrontery is often used to describe behavior that is bold, disrespectful, or shameless, and these collocations help to further emphasize the negative connotations of the word.

/Effrontery : /Alternative text

معنی Effrontery :

متن جایگزین

 : Definition of Effrontery

Alternative text

تعریف Effrontery :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Effrontery

Alternative text

نقش ها و کاربردها Effrontery :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Effrontery :

Alternative text

متضاد Antonyms for Effrontery :

Alternative text

First Known Use of Effrontery : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Effrontery : متن جایگزین

 : History and Etymology for Effrontery

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Effrontery :

متن جایگزین

 : Examples of Effrontery in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Effrontery در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه effrontery به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *