معانی و تعاریف لغت Elucidate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the verb “elucidate,” which means to make something clear or explain it in a way that is easy to understand. Here are a few examples:

1. Elucidate a point: This means to clarify or explain a particular aspect of a topic or argument. For example, a teacher might ask a student to elucidate a point they made in a class discussion.

2. Elucidate a concept: This means to explain a complex idea or theory in a way that is easy to understand. For example, a science writer might try to elucidate the concept of quantum mechanics for a general audience.

3. Elucidate a text: This means to provide a detailed analysis or interpretation of a written work, such as a novel or poem. For example, a literary critic might attempt to elucidate the themes and symbolism in a particular work of literature.

4. Elucidate a problem: This means to clarify the nature of a problem or difficulty, often in order to find a solution. For example, a group of engineers might work together to elucidate the root cause of a technical issue with a product.

/Elucidate : /Alternative text

معنی Elucidate :

متن جایگزین

 : Definition of Elucidate

Alternative text

تعریف Elucidate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Elucidate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Elucidate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Elucidate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Elucidate :

Alternative text

First Known Use of Elucidate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Elucidate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Elucidate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Elucidate :

متن جایگزین

 : Examples of Elucidate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Elucidate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه elucidate به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *