معانی و تعاریف لغت Encomium به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Encomium is a noun that refers to a speech or piece of writing that praises someone or something highly. Here are some common collocations for encomium:

1. Deliver an encomium: This collocation is often used to describe the act of giving a speech or presentation that praises someone or something highly. For example, “The CEO delivered an encomium to the company’s top-performing employees.”

2. Receive an encomium: This collocation is used to describe the act of being praised highly by someone else. For example, “The author received an encomium from the literary community for her latest novel.”

3. Deserve an encomium: This collocation is used to describe someone or something that is worthy of high praise. For example, “The charity organization deserves an encomium for their tireless efforts to help those in need.”

4. Rich encomium: This collocation is used to describe a particularly lavish or effusive speech or piece of writing that praises someone or something highly. For example, “The retiring professor was given a rich encomium by his colleagues for his contributions to the field of linguistics.”

5. Encomium of praise: This collocation is used to describe a speech or piece of writing that is entirely focused on praising someone or something. For example, “The athlete’s retirement was marked by an encomium of praise from his fans and fellow competitors.”

/Encomium : /Alternative text

معنی Encomium :

متن جایگزین

 : Definition of Encomium

Alternative text

تعریف Encomium :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Encomium

Alternative text

نقش ها و کاربردها Encomium :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Encomium :

Alternative text

متضاد Antonyms for Encomium :

Alternative text

First Known Use of Encomium : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Encomium : متن جایگزین

 : History and Etymology for Encomium

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Encomium :

متن جایگزین

 : Examples of Encomium in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Encomium در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه encomium به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *