معانی و تعاریف لغت Expurgate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Expurgate is a verb that means to remove or censor objectionable or offensive material from a text. Here are some common collocations for expurgate:

1. Expurgate a text: This is the most common collocation for expurgate. It means to remove or censor objectionable material from a written work, such as a book or article.

2. Expurgate a movie: This collocation refers to the process of removing objectionable content from a film, such as scenes of violence, nudity, or profanity.

3. Expurgate a speech: This collocation means to remove or censor objectionable content from a public address, such as offensive language or controversial statements.

4. Expurgate a record: This collocation refers to the process of removing objectionable content from a musical recording, such as explicit lyrics or offensive themes.

5. Expurgate a website: This collocation means to remove or censor objectionable content from a website, such as hate speech, pornography, or illegal material.

Overall, expurgate is typically used in the context of removing objectionable content from various forms of media, in order to make them more suitable for a particular audience or to comply with certain regulations or standards.

/Expurgate : /Alternative text

معنی Expurgate :

متن جایگزین

 : Definition of Expurgate

Alternative text

تعریف Expurgate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Expurgate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Expurgate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Expurgate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Expurgate :

Alternative text

First Known Use of Expurgate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Expurgate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Expurgate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Expurgate :

متن جایگزین

 : Examples of Expurgate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Expurgate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه expurgate به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *