معانی و تعاریف لغت Felicitous به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Felicitous is an adjective that describes something that is well-suited, appropriate, or fortunate. Here are some common collocations for felicitous:

1. Felicitous choice: This collocation is often used to describe a decision or selection that is well-suited or appropriate for a particular situation. For example, “The felicitous choice of music set the perfect tone for the wedding ceremony.”

2. Felicitous expression: This collocation is used to describe a phrase or wording that is particularly well-suited or effective in conveying a particular meaning or emotion. For example, “The author’s felicitous expression captured the essence of the character’s inner turmoil.”

3. Felicitous moment: This collocation is often used to describe a fortunate or opportune moment. For example, “The team’s goal came at a felicitous moment, just as the opposing team was losing momentum.”

4. Felicitous turn of phrase: This collocation is similar to “felicitous expression” and is used to describe a particularly effective or memorable phrase or wording. For example, “The comedian’s felicitous turn of phrase had the audience in stitches.”

5. Felicitous coincidence: This collocation is used to describe a fortunate or serendipitous occurrence. For example, “It was a felicitous coincidence that the two old friends ran into each other at the airport.”

/Felicitous : /Alternative text

معنی Felicitous :

متن جایگزین

 : Definition of Felicitous

Alternative text

تعریف Felicitous :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Felicitous

Alternative text

نقش ها و کاربردها Felicitous :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Felicitous :

Alternative text

متضاد Antonyms for Felicitous :

Alternative text

First Known Use of Felicitous : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Felicitous : متن جایگزین

 : History and Etymology for Felicitous

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Felicitous :

متن جایگزین

 : Examples of Felicitous in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Felicitous در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه felicitous به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *